San Frangisk - taghrif dwar il-qaddis - werrej


Gabra ta' taghrif


Kronologija - grajjiet ewlenin

Ritratt ta’ San Frangisk - id-dehra u l-karattru

Jien, Fra Frangisk - messagg vokazzjonali

Frangisku ta' Assisi - hajja (1-10) - Kittieba diversi

   1 - Zghazugh li johlom

   2 - Fuq l-passi ta' Kristu

   3 - L-Ewwel Ahwa

   4 - Hajja tal-Vangelu

   5 - Klara u l-Bidu tat-Tieni Ordni

   6 - Snin ta' Hidma

   7 - Tigdid fl-Ordni

   8 - Esperjenzi fi Greccio u La Verna

   9 - Farag fit-Tbatija

10 - Laqgha m'Ohtu l-Mewt

San Frangisk t' Assisi - hajja - Alexander Bonnici

Sacrum Commercium  (Rabta ma' Madonna Povertà) - rakkont allegoriku (1-3) traduzzjoni Edmund Teuma


• Gabra ta' Grajjiet mill-Hajja


 

Tfulija

Fil-habs ta' Perugia

il-Holma

Holma ohra fi Spoleto

Re tal-Festi

Benefattur tal-Foqra

Il-Laqgha mal-Lebbruz

Quddiem il-Kurcifiss

Missier fis-Smewwiet

Il-Laqgha ma' l-Vangelu

Habbâr tas-Sultan il-kbir

Hajja f'Rivotorto

Ghand il-Papa f'Ruma

Il-Hajja fil-Porziuncola

 

 

Klara tissieheb ma' Frangisku

Priedka lill-Ghasafar

Il-Lupu ta' Gubbio

Quddiem is-Sultan

Il-Milied fi Greccio

Il-Mahfra ta' Assisi *

Ir-Regola u il-Hajja

Il-ferh Perfett

L-Ghoti tal-Pjagi

Operazzjoni fl-ghajnejh

L-Ghanja tal-Hlejjaq

Il-Laqgha m'Ohtu l-Mewt

Difna fil-Knisja ta' S Gorg *

■ Grajjiet ohra *

*  jkun lesti fi zmien qasir

 

 • Gabra ta' Kitbiet ghat-tfal


  Specjali ghat-Tfal  aktar dwar il-hajja ta' San Frangisk 

San Frangisku u l-Harufa

San Frangisku u s-Seqer

San Frangisku u l-Alwett

San Frangisku u l-Huta

San Frangisku u l-Papra

San Frangisku u l-Lupu

San Frangisku u l-Werzieq

San Frangisku u l-Ghasafar

San Frangisku u l-Grieden

San Frangisku u l-Hamiem

San Frangisku u l-Hattaf - 1

San Frangisku u l-Pitirross

San Frangisku u d-Dud

San Frangisku u l-Fenek

San Frangisku u l-Hmar

San Frangisku u l-Fagan

San Frangisku u l-Hattaf - 2

San Frangisku u n-Nahal


Dwar San Frangisk ara wkoll                 Min kien San Franġisk? (video - youtube)

 Gabra ta' Kitbiet u Artikli

 


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalità|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|

Din il-parti

fiha gabra ta' taghrif dwar  

San Frangisk

 

gabra ta'   grajjiet

u episodji mill-hajja tieghu.

 

 

 

 

 

u gabra ta' kitbiet ghat-tfal

dwar San Frangisk