San Frangisk - grajjiet

 

<<|werrej|


Id-Difna fil-Knisja ta' San Gorg

Frangisku jingar lejn il-Knisja ta' San Gorg


 


Din il-Pagna ghadha mhix lesta

Tkun lesta fil-jiem li gejjin.

 

Grazzi talli ghogbok izzur dan is-site

Jalla ssibu ta' ghajnuna biex issir taf u thobb aktar

lil San Frangisk ta' Assisi.

 

Jekk ghandek xi Kummenti tista' tibghathom

posta@sanfrangisk.com

 

Il-Mulej jaghtik is-Sliem.

 

 

<<|werrej|Frangisku

jingar lejn

il-Knisja

ta' San Gorg.