Kitbiet ta' San Frangisk - werrej

 

Kitbiet ta' San Frangisk


Ittri


  Ittra lill-Kleru (l-ewwel redazzjoni)

Ittra lill-Kleru (it-Tieni redazzjoni)

L-Ewwel ittra lill-Kustodji

It-Tieni ittra lill-Kustodji

Ittra lil Ministru

Ittra lill-Ordni kollu

Ittra lill-Mexxejja tal-Popli

Ittra lil Sant'Antnin

Ittra lil Fra Leone

Ittra lil Iacoba dei Settesoli


Twissijiet u Regoli


Twissijiet tal-Bidu lill-Ahwa tal-Penitenza

(l-ewwel redazzjoni ta' l-ittra lill-Fidili)

L-Ahhar Twissijiet u Theggig lill-Ahwa tal-Penitenza

(It-tieni redazzjoni ta' l-ittra lill-Fidili)

Twissijiet

Regola mhux Bullata

Regola Bullata

Ir-Regola ghall-Eremitaggi

It-Testment

It-Testment iz-Zghir ta' Siena


Talb u Innijiet


Talba quddiem il-Kurcifiss

Tifhir lil Alla l-Gholi

Ghanja tal-Hlejjaq

Ezortazzjoni ghat-Tifhir

Ufficcju tal-Passjoni

Missierna

Tifhir ghal kull siegha

Tislima lil Vergini Marija

Tislima lil Virtujiet

Barka lil Fra Leone


Kitbiet Ohra


Ghanja ta' Ezortazzjoni lil Santa Chiara

Ghamla ta' hajja moghtija lil Santa Chiara

l-Ahhar rieda lil Santa Chiara

Barka lil Santa Chiara

Kitba lil Chiara dwar is-sawm

Il-Ferh Veru u Perfett

Barka lil Fra Bernard

Ittra lic-Cittadini ta' Bologna

Ittra lill-Patrijiet ta' Franza


Dawn il-kitbiet gew maqluba ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMConv

Assisi - f'Jannar u Frar 2003

Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kurzit|Qaddisin|

Spiritwalit|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|

Kitbiet ta'

San Frangisk

bejn

1905-1226