Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


Ittra lil Sant'Antnin

miktuba fil-bidu ta' 1224


 

Lil Fra Anton, l-isqof tieghi, jien Frangisku nibghat is-sliem u l-barka

 

Hu bi pjacir tieghi li inti tghallem it-Teologija mqaddsa lill-ahwa patrijiet, sakemm b’dan l-istudju int ma thallix jintefa fik l-ispirtu ta’ talb u l-gabra, hekk kif hemm miktub fir-Regola.

 

 

 

 

 

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


Din l-ittra x'aktar inkitbet fil-bidu ta' 1224 fi zmien meta

l-qaddis ta' Padova kien jghallem.

Barra minn hekk l-ittra tirreferi ghal dak li hemm fir-Regola Bullata approvata

mill-Papa Onorju III

f'Novembru 1223.