Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


Ittra lil Fra Leone


 

1. Fra Leone, Huk Fra Frangisk isellimlek u jaghtik is-sliem.

 

2. Ibni, nghidlek dan, bhallikieku omm tkellem ’il binha. Irrid nigbor fi ftit kliem dak kollu li thadditna dwaru matul it-triq u naghtik dan il-parir: kemm-il darba wara li thoss il-htiega li tigi ghandi biex titlobni parir. Jien nghidlek dan: 3. Kif jidhirlek li jkun l-ahjar ghalik li taghmel biex toghgob lill-Mulej Alla u biex timxi fuq il-passi tieghu u fil-faqar imqaddes, aghmel dan bil-barka tal-Mulej Alla u bl-ubbidjenza tieghi.  4. Kemm-il darba temmen li jaqbel ghall-gid ta’ ruhek jew biex issib il-farag tkun tixtieq tigi ghandi, Leone, ejja bil-qalb.

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


Dan huwa

biljett miktub minn idejn Frangisku stess lil habibu

Fra Leone.

Il-kopja

originali

ta' din

il-parcmina tinsab

fil-Katidral

ta' Spoleto.