Kitbiet ta' San Frangisk

 

 

◄◄|werrej|►►


Talba Quddiem il-Kurcifiss

miktuba bejn 1205 u 1206


 

O Alla,

l-aktar Gholi u Glorjuz,

dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi.

U sawwab fija

fidi vera,

tama certa

u mhabba perfetta.

Aghtini, Mulej, li nhoss u naghraf lilek

biex naghmel ir-rieda vera u mqaddsa tieghek.

 

 

 

 

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


 

It-talba quddiem

il-Kurcifiss

hija wahda

mit-talbiet

tal-bidu

li Frangisku zaghzugh kien jghid quddiem

ix-xbieha ta' Kristu imsallab fl-Knisja

ta'

San Damiano

fil-bidu

tal-konverzjoni

tieghu lejn

1205 u 1206