Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►► 


Barka lil Fra Leone

miktuba fl-1224


 

Il-Mulej ibierkek u jharsek.

 

Jurik is-sebh ta’ wiccu

u jkollu hniena minnek.

 

Idawwar harstu fuqek

u jaghtik is-sliem.

 

Il-Mulej ibierkek, fra Leone.

 

 

 

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


Din it-talba

ta' tifhir tinsab

fuq l-istess parcmina

flimkien talba ta'

Tifhir lil Alla l-Gholi.

Frangisku kiteb

din il-Barka u ffirmaha b'idu stess wara

li rcieva

il-pjagi fuq

La Verna

f'Settembru 1224.

Il-Barka originali

tinsab mharsa

mill-Frangiskani

Konventwali

fil-Kappella

tar-relikwi

fil-Bazilka Nferjuri

ta' San Frangisk

F'Assisi.