Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


L-Ghamla ta’ Hajja moghtija

lil Santa Klara


 

1. Minhabba li mnebbhin minn Alla, intom ghamiltu lilkom infuskom ulied u qaddejja tas-Sultan l-Aktar Gholi, il-Missier tas-sema u tgharrastu ma’ l-Ispirtu s-Santu billi ghaziltu li tghixu skond il-perfezzjoni tal-Vangelu Mqaddes. 2. Irrid u nwieghed li, kemm f’ismi u kemm f’isem huti l-patrijiet, nibqa’ dejjem niehu hsiebkom bil-qalb u nurikom l-istess herqa specjali li nuri lejn huti.

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


f'din il-kitba Frangisku jwieghed lil Klara

u lill-huta

s-sorijiet kull ghajnuna.