Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


L-Ahhar rieda lil Santa Klara

u lil hutha s-Sorijiet


 

1. Jien, Fra Frangisk, l-izghar fostkom, nixtieq insegwi l-hajja u l-faqar tal-Mulej taghna Gesù Kristu l-Aktar Gholi u ta’ Ommu l-aktar qaddisa u li nibqa’ miexi fiha sat-tmiem. 2. U nitlobkom u nwissikom, sinjuri tieghi, li tghammru dejjem f’din il-hajja l-aktar qaddisa u fil-faqar. 3. U aghmlu ghassa sewwa fuqkom infuskom biex ma titbieghdu qatt minn dan, minhabba xi taghlim jew xi parir ta’ xi hadd.

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


F'din il-kitba Frangisku jheggeg

lil Klara

u lill-ahwa ta' San Damjan biex jghixu

l-faqar fuq

l-ezmpju

ta' Gesu' u ta' Ommu Marija.