Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


Barka bil-miktub lil Santa Klara

u lil hutha s-Sorijiet


 

Fil-Legenda Perugina 109, insibu dwar meta Santa Klara kienet marida fl-ahhar gimghat tal-hajja ta’ San Frangisk u dwar il-biza’ li kellha li setghet tmut minghajr ma tara l-qaddis ghall-ahhar darba. Imqanqal mill-hniena ghal Klara u ghal hutha s-sorijiet, Frangisku ddetta din il-barka.

 

1. Biex ifarragha San Frangisk, baghtilha bil-miktub il-barka tieghu. 2. kif ukoll hafrilha kull nuqqas kemm-il darba setghet wettqet kontra l-ordnijiet, u x-xewqat tieghu u l-kmandamenti u x-xewqat ta’ l-Iben ta’ Alla

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


Imqanqal

mill-hniena

ghal Klara

u ghal hutha

is-sorijiet, Frangisku ddetta din

il-barka.