Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


Ittra lic-Cittadini ta’ Bologna


 

Ir-referenza ghal din l-ittra minn San Frangisk insibuha fil-Kronaka ta’ Tumas ta’ Eccleston - De adventu fratrum minorum in Angliam VI (Dwar il-migja tal-patrijiet minuri fl-Ingilterra). Xi kronaki ta’ dak iz-zmien jitkellmu dwar terremot li sehh f’Bologna fil-Milied ta’ l-1222.

 

Fost hwejjeg ohra Fra Martin ta’ Barton, qal ukoll li wiehed mill-patrijiet fi Brescia waqt li kien migbur fit-talb f’Jum il-Milied (1222) inheles minn taht borg gebel meta sar terremot u l-knisja fejn kien iggarrfet. San Frangisk kien tkellem u habbar minn qabel dan it-terremot permezz ta’ ittra li kiteb b’Latin fqir u qassam permezz ta’ l-ahwa fl-iskejjel kollha ta’ Bologna.

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


Ir-referenza ghal din l-ittra minn San Frangisk insibuha

fil-Kronaka

ta' Thomas

minn Eccleston