Nitolbu ma' San Franġisk      

 

|werrej|►►


Quddiem il-Kurċifiss


 

 O Alla,

l-aktar Għoli u Glorjuż,

dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi.

U sawwab fija

fidi vera,

tama ċerta

u mħabba perfetta.

Agħtini, Mulej,

li nħoss u nagħraf lilek

biex nagħmel

ir-rieda vera

u mqaddsa tiegħek.

 

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMConv

Assisi - Jannar 2003


 

It-talba quddiem

il-Kurċifiss

hija waħda

mit-talbiet

tal-bidu

li Franġisku żagħżugħ kien jgħid quddiem

ix-xbieha ta' Kristu imsallab fl-Knisja ta'

San Damiano

fil-bidu

tal-konverżjoni

tiegħu.

I