Nitolbu ma' San Franġisk  

   

◄◄|werrej|►►


Talba fil-Knejjes


 

Nadurawk,

Mulej Ġesł Kristu

hawn, u fil-knejjes tiegħek

mifruxa mad-dinja kollha,

u nberkuk,

għax bis-Salib Imqaddes tiegħek

inti fdejt id-dinja.

 

 

 

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMConv

Assisi - Jannar 2003


It-test ta'

din

it-talba insibuh

fit-Testment

ta' San Franġisk

li l-Qaddis iddetta

ftit ġimgħat

qabel miet

fl-1226