Nitolbu ma' San Franġisk                        

 

◄◄|werrej|►►


Għanja tal-Ħlejjaq

(Cantico delle Creature)


 

L-Aktar għoli, Mulej twajjeb, li tista’ kollox

tiegħek is-sebħ, il-glorja u l-ġieħ u kull barka.

Lilek biss, l-Aktar għoli, jixirqu

u l-ebda bniedem mhu denn imqar ilissen.

 

Tifħir lilek, Mulejja, għall-ħlejjqa kollha,

l-aktar oħtna x-xemx,

li twelled il-jum u biha tagħti d-dawl

u hija sbejħa u tgħammex b’dija sfiqa!

Tixbaħ lilek, l-Aktar Għoli.

 

Tkun imfaħħar,

Mulejja, f’ħuna l-qamar u l-kwiekeb,

li fis-sema sawwarthom ileqqu, għonja u sbieħ.

Tkun imfaħħar,

Mulejja, f’ħuna r-riħ,

u fl-ajru msaħħab, fil-bnazzi u f’kull xorta ta’ temp,

li bihom int tgħajjex kull maħluq.

 

Tkun imfaħħar,

Mulejja, f’ħuna l-ilma,

hekk meħtieġ u umli, siwi u safi.

Tkun imfaħħar,

Mulejja, f’ħuna n-nar,

li bih, int, iddawwal il-lejl,

ħu sbejjaħ u lagħbi, robust u qawwi.

 

Tkun imfaħħar,

Mulejja, f’oħtna u ommna l-art,

li tgħajjixna u tmexxina,

u tagħti kull xorta ta’ frott ma’ ward u ħxejjex imlewna.

 

Tkun imfaħħar, Mulejja,

f’min lest jaħfer għal imħabbtek,

u f’min iġarrab mard u tbatija.

Ħienja dawk jġarrbu kollox fis-sliem

għax minnek, l-Aktar Għoli, ikunu inkurunati.

 

Tkun imfaħħar,

Mulejja, f’oħtna l-mewt tal-ġisem,

li minnha l-ebda ħaj ma jista’ jaħrab.

Ħażin għal min imut fid-dnub il-mejjet.

Ħienja dawk li l-mewt issibhom jagħmlu r-rieda mqaddsa tiegħek,

għax il-mewt l-oħra ma tagħmlilhom l-ebda ħsara.

 

Faħħru u bierku, il-Mulej, u roddlu ħajr

u aqduh bl-akbar umiltà. 

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


Bla dubbju

din hija

t-talba

ta' san Franġisk

l-aktar magħrufa.

 

Din l-għanja

Franisġku kitibha

fi tliet mumenti

differenti.

 

L-ewwel parti meta kien marid

f'San Damiano

fl-1225.

 

It-tieni parti,

dwar dawk

li jaħfru, meta Frangisku

ġieb il-paċi bejn

l-Isqof u

l-Mexxej

tal-belt

ta' Assisi.

 

L-aħħar parti

nkitbet

fil-Porzjuncola

ftit qabel miet

f'Ottubru ta' 1226.

 

Dan

il-Cantico

delle

Creature huwa

meqjuż wieħed

mill-kapolavuri

poetiċi

fl-ilsien

Taljan.

 

 

 

 

I

z