Nitolbu ma' San Franġisk  

 

◄◄|werrej|►►


Ħa trodd ħajr kull ħlieqa

(ittra lill-insara II,61-62)


 

Ħa trodd ħajr,

kull ħlieqa fis-sema, fuq l-art,

fil-baħar u fil-qiegħan ta' l-art,

tifħir, glorja, ġieħ u barka

lil Dak li bata daqstant għalina,

u li tana u li ser jibqa' jagħtina

ġid daqshekk kotran għal li ġej.

 

Għax il-Mulej hu l-qawwa u s-saħħa tagħna,

Hu li waħdu hu tajjeb,

l-aktar għoli,

li jista' kollox, tal-għaġeb u glorjuż,

li hu qaddis, jistħoqqlu t-tifħir u mbierek

tul kemm idumu ż-zmenijiet.

Ammen.

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


Din it-talba

hija parti

mit-tieni ittra

li San Franġisk

kiteb lill-insara kollha.

 

Hija talba ta' tifħir

u f'istess waqt

stedina

lill-ħolqien

biex ifaħħar

lil Dak li bata tant għal Bniedem - Ġes

li fdiena.