Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Inbierku l-Mulej Alla

(mill-Uffiċċju tal-Passjoni)


 

Inbierku l-Mulej Alla,

ħaj u veru,

u nagħtuħ dejjem 

it-tifħir, is-sebħ, l-gieħ,

il-barka u kull gid li gej minnu.

Ammen, Ammen,

Hekk ikun, hekk ikun.

.

 

 

 

 

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


Din

it-talba

hija

l-aħħar parti

mill-antifona

tal-Verġni li tingħad qabel u wara

kull Salm

ta' l-Uffiċċju

tal-Passjoni

li San Franġisk

kiteb għalih

u għall-aħwa.