Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Tislima lil Verġini Marija


 

Sliem, o Sinjura,

Sultana qaddisa, Marija,

Omm Qaddisa ta’ Alla,

int il-Verġni magħmula knisja.

Dik magħżula fis-sema

mill-Missier l-aktar qaddis

li kkonsagrak flimkien ma’ Ibnu

l-għażiż l-aktar qaddis

u ma’ l-Ispirtu s-Santu, Paraklitu,

li fik kien hemm

u għad hemm

il-milja tal-grazzja u kull tjieba.

 

Sliem, palazz tiegħu,

Sliem, tabernaklu tiegħu,

Sliem, dar tiegħu,

Sliem, ilbies tiegħu

Sliem, qaddejja tiegħu,

Sliem, omm tiegħu!

 

Sliem wkoll lilkom ilkoll virtujiet qaddisa

li bil-grazzja u d-dawl

ta’ l-Ispirtu s-Santu

tiġu msawba fil-qlub tal-fidili kollha

biex minn nies li ma jemmnux

tagħmluhom jemmnu f’Alla.

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


 

Franġisku kellu imħabba speċjali

lejn Marija. 

Ir-raġuni

ta' din

l-imħabba lejha

kienet għax Marija "tatna bħala huna

lill-Mulej

tal-Glorja".

F'din it-talba

Franġisku juru

lil Marija f'rabta intima

mat-Trinita' Qaddisa.

 

Marija hija dik

li fiha hemm

il-milja

tal-Grazzja. 

Marija hija

l-Għamara

li tilqa' fiha

lil Iben

ta' Alla.

Marija hija

l-Verġni magħmula

Knisja.