Nitolbu ma' San Franġisk  

 

◄◄|werrej|►►


Barka lil Fra Leone


  

Il-Mulej ibierkek u jħarsek.

 

Jurik is-sebħ ta’ wiċċu

u jkollu ħniena minnek.

 

Idawwar ħarstu fuqek

u jagħtik is-sliem.

 

Il-Mulej ibierkek, fra Leone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


 

Din it-talba

ta' tifħir tinsab

fuq l-istess parċmina

flimkien talba ta' Tifħir lil

Alla l-Għoli.

Franġisku kiteb

dan il-Barka u ffirmaha b'idu stess wara

li rċieva

il-pjagi fuq

La Verna

f'Settembru 1223.

Il-Barka oriġinali

tinsab

mħarsa mill-Franġiskani

Konventwali

fil-Kappella

tar-relikwi

fil-Bażilka Nferjuri

ta' San Franġisk

F'Assisi.