Nitolbu ma' San Franġisk                        

 

◄◄|werrej|►►


Talba tal-Paġi

(Talba attribwita lil San Franġisk)


 

Mulej agħmilni strument tal-paċi tiegħek.

Fejn hemm il-mibgħeda,

ħallini nħeġġeġ l-imħabba;

fejn hemm il-ħtija,

ħallini nferrex il-maħfra;

fejn hemm id-dubbju,

ħallini ndaħħal il-fidi;

fejn hemm il-qtigħ il-qalb,

ħallini nqawwi t-tama;

fejn hemm id-dlam,

ħallini inkebbes id-dawl;

fejn hemm in-niket;

ħallini nxerred il-ferħ.

 

La tħallix li iżjed infittex li nkun imfarraġ

milli nfarraġ jien;

la tħallix li iżjed jifhimni ħaddieħor

milli nifhem lil ħaddiehor jien;

la tħallix li iżjed ikun maħbub,

milli nħobb jien.

 

Għax meta nagħtu,

aħna naqilgħu.

Għax meta naħfru,

aħna nkunu maħfura.

Għax meta mmutu,

nqumu għall-Ħajja ta’ dejjem.

 

Din it-talba

hija

magħrufa

bħala t-talba ta' San Franġisk.

 

 Fil-fatt, iżda, għalkemm

fil-kliem u

fl-ispirtu tagħha tixbah ħafna

lil dawk ta'

San Franġisk. madankollu mhiex talba tal-qadddis ta' Assisi.

Hija talba li dehret

għall-ewwel darba fil-bidu tas-seklu XX