Nitolbu ma' San Franġisk                        

 

◄◄|werrej|►►


Sekwenza

għall-Quddiesa tal-Festa ta’ San Franġisk.

4 ta’ Ottubru


Għeliem ġodda ta' qdusija

Nisslu xempju ta' tjubija

Li troxx ġid u tferrex dija

Mit-tagħlim ta' San Franġisk.

 

F'għaqda ġdida lill-imxierka

Ingħataw liġijiet xierqa

Dmirijiet ġodda u mbierka

Imfasslin minn San Franġisk.

 

Ordni ġdid u ħajja xegħlu

B'liġi mqaddsa tneħħa l-velu

Li kien satar il-Vanġelu

Dwal li d-dinja reġgħet rat.

 

Liġijiet minn Kristu mnebbħa

Għad-deh'n tagħhom m'għerfu mxebbha

Fuq l-oħrajn dlonk kisbu rebħa.

F'isem l-ogħla apostolat.

 

B'ħabel aħrax, b'ċoqqa fqira

Għatta surtu bi tmaqdira;

Ħobż bil-qies, ikel ħarira;

Siequ ċaħħad miż-żarbun.

 

Ħajtu jsaffi ried mill-faqar

Minn kull ħajr għażel jinħaqar,

Għat-tlellix tilef is-sabar,

Warrab ġidu għall-kurdun.

 

Qalbu fittxet dawk l-imkejjen

Fejn bi dmugħ għajnejh iżejjen

B'sobgħa għaż-żmien siewi li xejjen

Mat-tgerbib ta' seklu sħiħ.

 

Mill-blat, fl-għari, Fejn mar joqgħod

Għajnejh sammar fl-għoli, 'l bogħod;

Frugħa d-dinja tgħallem jobgħod

B'lehma mfittxa mis-smewwiet.

 

Ġismu mgħakkes sar bla sura

Lewn il-ġilda ksietu s-sfura;

L-ikel fittex fl-Iskrittura;

Stmerr il-ħajra tax-xewqat.

 

Fuq muntanja f'għar intafa',

Mill-art wiċċu qatt ma rafa'

Sa ma ġewh is-sliem u safa;

U f'dal ħabs ta' xewqtu strieħ.

 

F'daqqa waħda feġġ bħal beraq,

Sid id-dinja s-sema feraq,

Moħħ ir-raħeb l-għaġeb seraq,

W hekk intrafa' f'dan in-nebħ.

 

Ġablu l-marki tat-tbatija

Li Ġesu ġarrab bla ħtija

U fuq laħmu stampa d-dmija,

Naqqax ġrieħi bl-istess xebħ.

 

Huwa ħaseb, b'dieqa f'qalbu,

Fil-ħruxija ta' min sallbu,

Ġenbu, idejh u saqajh ġarrbu

Dak li ġarrab il-Mulej.

 

Twaħħdu r-rwieh b'għaġeb tas-sema

Il-Qaddis tkellem u sema';

Wara ra l-ġrajja f'miġemgħa

Li se jiġru għal li ġej.

 

Hawn xi msiemer f'għadmu ssammru

Suwed barra, f'ġismu tħammru

Truf il-ġrieħi ħass jixxammru

Mat-titġib tal-ponot twal.

 

Ma sarux bl-għodod ġriħietu;

Kienu grazzja skond xewqietu

Il-martell tħalla fi skietu,

Feġġu f'ġismu bħall-inwar.

 

(*) Fuq il-ġisem, għadu tagħna,

Int irbaħt ġlidiet ħerqana

Sbaqt il-ġibda hekk setgħana

Bis-sinjali tas-salib.

 

Agħmel raħeb li jħarsuna,

F'kull taqbida li jsaħħuna

U jħejjulna dik l-għajnuna

Li tmexxina fit-taqlib.

 

O Missier, ħniena u qdusija,

Għolli n-nies li ħriġt mill-ħtija

Ma' l-irħieb f'għaqda aħħarija

Lejn is-saltna tas-smewwiet.

 

Ħa jissieħbu mal-maħtura    

Dawk l'għallimt u tajthom sura,

Ma' l-irħieb iż-żgħar miġbura

Jgħixu l-ħajja tal-ħajjiet.

 

Amen. Hallelujah.

 

◄◄|werrej|►►


It-test huwa meħud mill-Missal, Ruman Serafiku, Vol I, Malta 1979


Din

is-Sekwenza

waqt

il-Quddiesa tista':

 

jew tinqara kollha kemm hi,

 

jew jinġraw biss l-aħħar strofi

mill-(*) Fuq il-ġisem għadu tagħna,

 

jew inkella tista’ titħalla barra,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z