Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Novena bi tħejjija

għall-Festa ta’ San Franġisk

It-Tieni Jum

26 ta' Settembru


 

Kif rajna l-bieraħ  fil-ħajja taż-żagħżugħ Franġisku beda l-proċess ta’ konverżjoni.  Imma kien għad fadal x’imxi. Kien żagħżugħ għani, fuq tiegħu, jħobb jilbes u jixxala. Bil-flus li kellu kien sikwit jagħmel ikliet lil ħbiebu, li kienu jsibuh bħala: “ir-Re tal-Festi”.  Imma din d-darba kellha tkun l-aħħar waħda. Kien ser iħalli kollox warajh! Mhux wisq wara kellu jħalli dan il-mod ta’ għixien sinjur wara spallejh, imma l-ġenerożità u l-ispirtu li jagħti li kellu fih jissokta b’modi oħrajn.

 

Hekk kif niftħu qalbna biex inħallu l-imħabba kbira ta’ Alla tibdilha, nindunaw li Alla mhux ser jħassar kollox minna f’daqqa waħda u jibda kollox mill-ġdid!  Le, id-doni u t-talenti li jkollna issa jibdew jiġu wżati b’modi kompletament ġodda. Hekk kif Ġesù biddel lil Pietru u lil ħuh Indri minn sajjieda tal-ħut għal sajjieda tal-bnedmin, hekk Alla issa jagħmel l-istess haġa bit-talenti u d-doni tagħna.

 

Ejjew illum inroddu ħajr lil Alla għall-barkiet kollha li jogħġbu jagħtina.  Ejjew nirringrazzjawh għal kull mument li riċevejna mingħandu, imqarr għal dawk il-waqtiet li ma kkonsagrajniex u offrejniex lilu fl-imgħoddi, għax jistgħu jkun xiedha tal-ħidma tal-għaġeb tal-grazzja li tibdel li sseħħ ta’ kuljum fina.

 

Talba

Għażiż San Franġisk,

Int tassew il-qaddis tal-Ferħ

minħabba li sibt il-veru għana

fl-għalqa ta’ Alla.

Int tassew il-qaddis tal-Paċi

minħabba li sibt il-veru Paċi

li tiġi biss meta nafdaw f’Alla.
 Għinna, għażiż San Franġisk

biex insibu l-istess ferħ

u nħossi l-istess paċi

fil-qlub tagħna

u f’ħajja tagħna.

Ammen.

◄◄|werrej|►►


Testi huma meħudin u maqlubin għall-Malti minn e-mail li waslet bl-isem "Novena in Honour of St Francis of Assisi" li wasal lil dan is-site mill-Indja.

Valletta - 4.10.2004


Novena

It-Tieni

Jum

 

Il-Festa

ta'

San Franġisk

ta' Assisi tiġi ċċelebrata

kull sena

fl-4 ta' Ottubru.