Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Novena bi tħejjija

għall-Festa ta’ San Franġisk

Ir-Raba' Jum

28 ta' Settembru


 

Alla kellem lil Franġisku u qallu: “Mur, Franġisku, u sewwi il-Knisja tiegħi.”  Dan il-kliem li Franġisku sema’ ħiereġ minn fomm il-kurċifiss jrid jgħid xi ħaġa lilna ukoll.

 

Franġisku kien fil-knisja u kien qiegħed jitlob.  Jekk irridu li Alla ikellem lilna ukoll jeħtieġ li aħna wkoll ngħaddu l-ħin fit-talb.

 

Kelma oħra għat-talb hija “relazzjoni" jew "djalogu m’Alla”.  Aħna nitkellmu m’Alla u Alla jitkellem magħna. 

 

Kif nixtiequ li Alla jkun pront li jismagħna hekk jeħtieġ li nkunu pronti li aħna nisimgħu lil Alla. Jekk irridu li Alla jwieġeb it-talb tagħna irridu nkunu lesti, bħal San Franġisk, li nwieġbu lil Alla bl-istess mod.

 

Talba

 

Għażiż San Franġisk,

jien ħafna drabi ma jkollix

ir-rieda u l-fehma tal-qalb

li nitlob kif għandi nitlob.

Itlob mingħand Alla l-grazzja għalija

biex jagħtini qalb li taf titlob

u li taf tisma’

Ammen.

 

◄◄|werrej|►►


Testi meħudin u maqlubin għall-Malti minn e-mail li waslet bl-isem "Novena in Honour of St Francis of Assisi" li wasal lil dan is-site mill-Indja.

Valletta - 4.10.2004


Novena

ir-Raba'

Jum

 

Il-Festa

ta'

San Franġisk

ta' Assisi tiġi ċċelebrata

kull sena

fl-4 ta' Ottubru.