Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Novena bi tħejjija

għall-Festa ta’ San Franġisk

Is-Sitt Jum

30 ta' Settembru


 

Hemm xi aspetti fil-ħajja tiegħi li ma jaqblux ma dik ta’ Franġisku. Ma nistax nifhem għalfejn kellu jneħħi u jinża ħwejjġu kollha.  Tidher ħaġa tassew tal-ġenn! Ma nimmaġina qatt lil Ġesù jagħmel ħaġa bħal din.  Forsi kienet xi ħaġa tal-Medju Evu li ma nistax nifhem.

 

Imma l-ħsieb wara dan kien li Franġisku kien deċiż li jingħata kollu kemm hu lil Alla. Kif Alla ried jingħata kollu kemm hu lil bniedem.  Meta missieru quddiem l-isqof tal-belt gerger li saħansitra l-ilbies li kellu fuqu ibnu kienu tiegħu, Franġisku bla ma qagħad jaħsibha darbtejn neża’ u radd dak il-ħin stess ħwejjġu lil missieru.

 

Għalhemm  hija iebsa biex nammettiha, jien wkoll jeħtieġ li nkun pront u lest li nħalli kollox warajja biex nimxi wara Ġesù.

 

Is-suppervja, hija forsi l-aktar ħaġa iebsa biex inħallu warajjna fil-mixja tagħna bħala Nsara... Jista’ jkun li kien tassew din is-suppervja li Franġisku xtaq u ried jinża’ minn fuqu.

 

Talba

 

Għażiż san Franġisk

għinni biex inħall

minn dawk l-affarijiet kollha

li għadhom iżommuni marbut

u ma jħallunix ngħix

ħajja tassew ħielsa u bla xkiel.

Mhux tant ir-responsabbiltajiet

li l-istat tal-ħajja jitlob minni

x-xogħol, il-familja, l-impenn

u affarijiet bħal dawn,

imma huma l-affarijiet interjuri

li jżommuni imxekkel,

bħal l-immaġini minfuħa

li għandi tiegħi nnifsi

 u li hemm bżonn ninża’

u neħles minnha.

Għinni Mulej, biex bħal San Franġisk

insir aktar iblaħ hawn fid-dinja

u jkolli qalbi aktar ħafifa,

ħielsa u mimlija bil-ferħ.

Għinni ninża’ minn kollox

u nilbes biss lilek.

Ammen,

 

◄◄|werrej|►►


Testi meħudin u maqlubin għall-Malti minn e-mail li waslet bl-isem "Novena in Honour of St Francis of Assisi" li wasal lil dan is-site mill-Indja.

Valletta - 4.10.2004


Novena

Is-Sitt

Jum

 

Il-Festa

ta'

San Franġisk

ta' Assisi tiġi ċċelebrata

kull sena

fl-4 ta' Ottubru.