Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Novena bi tħejjija

għall-Festa ta’ San Franġisk

It-Tmien Jum

2 ta' Ottubru


 

Franġisku għex ħajja ħielsa u sempliċi, madanakollu ma kienetx ħajja mingħajr regoli jew kejl.  Dan il-kejl kien il-kliem u l-ħajja stess ta’ Ġesù.  Il-ħajja ta’ Franġisku kienet imfassla fuq il-Vanġelu ta’ Ġesù Kristu.  Franġisku ma kienx xi bniedem ta’ skola kbira, madanakollu, kien għaref biżżejjed biex jaċċetta l-kliem tal-Vanġelu u għazel li fassal ħajtu fuqhom u jgħixhom bis-sħiħ kelma b’kelma.

 

Dan kien is-sigriet li għamel minn Franġisku wieħed mill-akbar qaddisin ta’ kull żmien!

 

Talba

Għażiż San Franġisk,

int ħabbejt tassew lil Alla

u ħtaftu fil-kelma

u wettaqt f’ħajtek il-Kelma tiegħu.

Għinni biex jiena ukoll

nagħmel l-istess.
Ammen.

 

◄◄|werrej|►►


Testi meħudin u maqlubin għall-Malti minn e-mail li waslet bl-isem "Novena in Honour of St Francis of Assisi" li wasal lil dan is-site mill-Indja.

Valletta - 4.10.2004


Novena

lt-Tmien

Jum

 

Il-Festa

ta'

San Franġisk

ta' Assisi tiġi ċċelebrata

kull sena

fl-4 ta' Ottubru.