Festa a' San Franġisk - ġabra ta' talb

 

 

    << Daħla


Novena bi tħejjija għall-Festa

 

Novena - 1 Jum - 25 ta' Settembru

Novena - 2 Jum - 26 ta' Settembru

Novena - 3 Jum - 27 ta' Settembru

Novena - 4 Jum - 28 ta' Settembru

Novena - 5 Jum - 29 ta' Settembru

Novena - 6 Jum - 30 ta' Settembru

Novena - 7 Jum - 1 ta' Ottubru

Novena - 8 Jum - 2 ta' Ottubru

Novena - 9 Jum - 3 ta' Ottubru


 Kurunelli ta' San Franġisk

Kurunelli


Quddiesa tal-Festa

Quddiesa tal-Festa - 4 ta' Ottubru

Sekwenza


Liturġija tas-Sigħat

L-Ewwel Għasar

Is-Sejħa ghat-tifħir 'l Alla

L-Uffiċċju tal-Qari

It-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum

It-Tieni Għasar


Transtu

It-Transtu

It-Transtu - 2

Innijiet u Għanjiet


Valletta - Settembru  2005


Daħla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poeżija|il-pont|Links|Ktieb taż-Żjajjar|

Il-Festa

ta'

San Franġisk ta' Assisi

tiġi

ċċelebrata

fl-4 ta' Ottubru

ta' kull sena.