San Franġisk, il-Franġiskani u l-Immakulata Kunċizzjoni

 

 |werrej|>> 


Tota Pulchra

Ktejjeb-Tifkira


 

 

 

Tota Pulchra

huwa l-isem tal-Ktejjeb-Tifkira

maħruġ mill-Kunvent

tal-Franġiskani Konventwali

Pjazza San Franġisk

Victoria - Għawdex

fl-okkazjoni tal-Festa ta'

l-Immakulata Kunċizzjoni

li tiġi ċċelebrata

fil-Knisja ta' San Franġisk ta' Assisi

kull sena fit-8 ta' Diċembru.

 


Il-Komunita' tal-Patrijiet Franġiskani li jieħdu ħsieb il-Festa ta' l-Immakulata Kunċizzjoni hija ffurmata minn:


Patri Michael Attard OFMConv - Gwardjan

Patri Bonaventura Camilleri OFMConv

Patri Egidju Mizzi OFMConv

Patri Dumink Bonello OFMConv

Patri Ruggier Camilleri OFMConv

 


Il-Kumitat tal-Festa ta' l-Immakulata Kunċizzjoni

għas-sena 2003-2004 huwa ffurmat minn:


President: Patri Michael Attard OFMConv - Gwardjan

Presidenti Onorarji: Patri Alfred Calleja OFMConv - Ministru Provinċjal; u Onor. Anton Tabone; Patri Gorg Attard OFMConv - eks-Gwardjan.

Konsulenti Legali: Dr Joseph Ellis LLD, Dr Joe Grech BA, LLD.

Segretarju: Kav. Joe A. Attard

Assistent Segretarju: Antonio Portelli

Tezorier: Antony Said

P.R.O: Kav. Joe A. Attard

Membri:  Joe Aquilina; Tarcisju Attard; George Zammit; George Mizzi; George Camilleri; Tonio Ellis; Charlie Zammit; Tonio Debattista; Jason Farrugia; Anthony Farrugia; Josef L. Camilleri u Anthony Cauchi.

 


Min jixtieq aktar informazzjoni dwar il-pubblikazzjoni “Tota Pulchra” jew min jixtieq jibghat xi korrispondenza jista juza dan l-indirizz:


L-Editur "Tota Pulchra"

"Marjos" Triq Sur Paul Boffa

Victoria VTR 106 - Għawdex

jew tota_pulchra@hotmail.com


Minn qalbna inroddu hajr lil Patri Michael Attard OFMConv li taghna l-barka tieghu biex inġibu l-artikli li nixtieq f'dan is-site. Ħajr ukoll lil Francesco Pio Attard talli wassalilna ħafna artikli permezz ta' email.

Valletta: 23.2.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.