L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Int Kollok Sabiha


ta' Patri Thomas Calleja OFMConv


 

Marija,      

Int tempju

Int tabernaklu

Int kollok sabiħa!

Int palazz

Dejjem beraħ

Bla ebda għeluq

Dejjem miftuħ

Bla ebda katnazz!

 

Marija,      

Int għata

Int mantell

Int kollok sabiħa!

Int ilbies

Dejjem nadif

Bla ebda tikmix

Dejjem hekk safi

Bla ebda tebgħa.

 

Marija,      

Int Vergni

Int Omm

Int kollox sabiħa!

Int Immakulata

Dejjem bil-grazzja

Bla ebda ħazen

Dejjem hekk pura

Bla ebda dnub.

 

Marija,

Int kollox Sabiha!

 

Multinational Village – Filippini

14 ta’ Ġunju 1997

 


Din il-poeżija nkitbet waqt li Fr Thomas kien missjunarju fil-Filippini

Valletta: 4.10.2004


Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.