Qaddisin u Beati Franġiskani - werrej

 

 

Qaddisin u Beati Franġiskani


■ Qaddisin u Beati Franġiskani matul is-sena


Kalendarju Franġiskan

Jannar   Frar   Marzu

April   Mejju   Ġunju

Lulju   Awwissu   Settembru

Ottubru   Novembru   Diċembru


■ Qaddisin u Beati Franġiskani

   Ħajja u siltiet mill-kitba tagħhom


Agatanġlu Noury (beatu)

Anġla ta’ Foligno (santa)

Antnin ta’ Padova (sant’)

Anton Lucci (beatu)

Baskal Baylon (san)

Bernardin ta’ Siena (san)

Bonaventura (san)

Eġidju ta’ Assisi (beatu)

Franġisk ta’ Assisi (san)

Franġisk Anton Fasani (san)

Ġakbu tal-Marche (san)

Ġużepp ta’ Copertino (san)

Ġużepp ta’ Leonessa (san)

Ġwann ta’ Capestrano (san)

Ġwanni Duns Scotus (beatu)

Klara ta’ Assisi (santa)

Koleta ta’ Corbie (santa)

Kontardu Ferrini (beatu)

Kurradu ta’ Parzham (san)

Lawrenz ta’ Brindisi (san)

Leonardu ta’ Porto Maurizio (san)

Ludovik IX ta’ Franza (san)

Massimiljan Marija Kolbe (san)

Pietru ta’ Alcantata (san)

Pietru Battista ta’ San Stiefnu (san)

Rajmond Lull (beatu)

Veronika Giuliani (santa)

 

Qaddisin u Beati Franġiskani Konventwali

Qaddisin u Beati Kapuċċini (Link)


Speċjali


Speċjali - Santa Klara ta' Assisi

750 Sena mill-Mewt 1253-2003

Speċjali - San Ġużepp ta' Copertino

 400 Sena mit-Twelid 1603-2003

 


Aktar Qaddisin


Aktar Qaddisin tal-Knisja Universali

Jannar - Diċembru


 

Daħla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalità|Poeżija|il-pont|Links|Ktieb taż-Żjajjar|

 

Qaddisin

u Beati

Franġiskani