Qaddisin Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|


Qaddisin u Beati FrangiskaniMinn meta San Frangisk fl-1209 waqqaf l-Ordni  tal-Patrijiet Minuri, li mill-1250 saru maghrufin bhala Konventwali  kienu hafna l-ahwa mill-familja Frangiskan Konventwali li wara mewthom sabu isimhom imnizzel fil-ktieb ta’ Qaddisin u tal-Beati.  

Din hija il-lista taghhom bejn 1205 u 1517:


 

 1. San Frangisk ta’ Assisi, djaknu u fundatur ta’ l-Ordni, miet 1226.

 2. San Berardu, sacerdot u religjuz, fost l-ewwel martri ta’ Ordni, ha l-martirju fil-Marokk fl-1220.

 3. San Pietru, sacerdot u religjuz, fost l-ewwel martri ta’ Ordni, ha l-martirju fil-Marokk fl-1220.

 4. Sant’Akkursju, sacerdot u religjuz, fost l-ewwel martri ta’ Ordni, ha l-martirju fil-Marokk fl-1220.

 5. Sant’Adjutu sacerdot u religjuz, fost l-ewwel martri ta’ Ordni, ha l-martirju fil-Marokk fl-1220.

 6. Sant’Ottone, sacerdot u religjuz, fost l-ewwel martri ta’ Ordni, ha l-martirju fil-Marokk fl-1220.

 7. San Danjel, sacerdot u religjuz ha l-martirju fl-1227.

 8. San’Anglu, sacerdot u religjuz ha l-martirju fl-1227.

 9. San Samwel, sacerdot u religjuz ha l-martirju fl-1227.

 10. San Donnoio, sacerdot u religjuz ha l-martirju fl-1227.

 11. Sant’Iljun, sacerdot u religjuz ha l-martirju fl-1227.

 12. San Nikola sacerdot u religjuz ha l-martirju fl-1227.

 13. Sant’Ugolin, sacerdot u religjuz ha l-martirju fl-1227.

 14. Sant’Antnin ta’ Padova, sacerdot u duttur tal-knisja, miet fl-1231.

 15. Beatu Gwanni ta’ Perugia, sacerdot, ha l-martirju fl-1231.

 16. Beatu Pietru ta’ Sassoferrato, Religjuz, ha l-martirju fl-1231.

 17. Beatu Benvenut ta’ Gubbio, relgjuz, miet fl-1232.

 18. Beatu Pellegrin ta’ Fallerone, religjuz, miet fl-1233.

 19. Beatu Rizzerju ta’ Muccia, sacerdot, miet fl-1236.

 20. Beatu Anjellu ta’ Pisa, sacerdot, miet fl-1236.

 21. Beatu Ruggier ta’ Todi, sacerdot, miet fl-1237.

 22. Beatu Liberat ta’ Loro, sacerdot, miet fl-1240.

 23. Beatu Stiefnu ta’ Barbona sacerdot, ha l-martirju fl-1242.

 24. Beatu Rajmond ta’ Carbone, sacerdot, ha l-martirju fl-1242.

 25. Beatu Gwidu ta’ Cortona, sacerdot, miet fl-1250.

 26. Beatu Gandolfu ta’ Rinasco, sacredot, miet fl-1260.

 27. Beatu Egidju ta’ Assisi, religjuz, miet fl-1262.

 28. Beatu Indri ta’ Spello, sacerdot, miet fl-1264.

 29. Beatu Kristofru tar-Romagna, sacerdot, miet fl-1272.

 30. San Bonaventura, isqof u kardinal, duttur tal-Knisja, miet fl-1274.

 31. Beatu Gwanni ta’ Penna, sacerdot, miet fl-1275.

 32. San Benvenut, isqof ta’ Osimo. miet fl-1282.

 33. Beatu Luqa Belludi, sacerdot, miet fl-1285.

 34. Beatu Bentivolju de Bonia, sacerdot, miet fl-1288.

 35. Beatu Gwanni ta’ Parma, sacerdot, miet fl-1289.

 36. Beatu Kurradu Dilani ta’ Ascoli Piceno, sacerdot, miet fl-1289.

 37. Beatu Benvenut ta’ Recanati, religjuz, miet fl-1289.

 38. San Ludovik ta’ Anjou, isqof ta’ Toloza, miet fl-1297.

 39. Beatu Indri de’ Conti, sacerdot, miet fl-1302.

 40. Beatu Pietru ta’ Treia, sacerdot, miet fl-1304.

 41. Beatu Ranjieru ta’ Borgo San Sepolcro, religjuz, miet fl-1304.

 42. Beatu Korradu ta’ Affida, sacerdot, miet fl-1306.

 43. Beatu Gwann Duns Scotus, sacerdot, miet 1308.

 44. Beatu Tumas ta’ Tolentino, sacerdot, ha l-martirju fl-1321.

 45. Beatu Frangisk ta’ Fabriano, sacerdot, miet, fl-1322.

 46. Beatu Gwanni ta’ Fermo, sacerdot, miet fl-1322.

 47. Beatu Bartilmew ta’ Montepulciano, sacerdot, miet fl-1330.

 48. Beatu Odorik ta’ Prodenone, sacerdot, miet fl-1331.

 49. Beatu Gentile ta’ Matelica, sacerdot, miet fl-1340.

 50. Beatu Gerardu Cagnoli, religjuz, miet fl-1342.

 51. Beatu Giljan Cesarello ta’ Valle, sacerdot, miet fl-1349.

 52. San Nikola Tavelic, sacerdot, ha l-martirju fl-1391.

 53. San Stiefnu ta’ Cuneo, sacerdot, ha l-martirju fl-1391.

 54. San Pietru ta’ Barbona, sacerdot, ha l-martirju fl-1391.

 55. San Deodato ta’ Ruticinio, sacerdot, ha l-martirju fl-1391.

 56. Beatu Santi ta’ Mantefabri, religjuz, miet fl-1392.

 57. Beatu Gwanni ta’ Cetina, sacerdot, ha l-martirju fi Spanja fl-1397.

 58. Beatu Pietru Duenas, religjuz, ha l-martirju fi Spanja fl-1397.

 59. Beatu Gakbu ta’ Stepar, isqof ta’ Lwow (Leopolis), miet fl-1409.

 60. Beatu Makarju u hames sacerdoti shabu, hadu il-martirju f’Otranto fl-1480.


Wara li l-Papa Ljun X, bil-Bolla “ite vos” tad-29 ta’ Mejju 1517, fired il-Frangiskani Osservanti mill-Konventwali, dawn ta’ l-ahhar taw il-Knisja dawn il-Qaddisin u Beati.

Din hija il-lista taghhom bejn 1517 u 2001:


 1. San Guzepp ta’ Copertino, sacerdot, miet fl-1663.

 2. Beatu Bonaventura ta’ Potenza, sacerdot, miet 1711.

 3. Beatu Rafel Chylinski, sacerdot pollakk, miet fl-1741.

 4. Beatu Frangisk Anton Fasani, Sacerdot minn Lucera, miet fl-1742.

 5. Beatu Anton M. Lucci, isqof ta’ Bovino, miet fl-1752.

 6. Beatu Gann Frangisk Burtč, sacerdot, ha il-martirju f’Parigi, fl-1792.

 7. Beatu Gian Battista Triquerie, sacerdot, ha l-martirju f’Laval (Franza) fl-1794.

 8. Beatu Nikola Savouret, sacerdot, ha l-martirju f’La Rochelle (Franza) fl-1794.

 9. Beatu Ludovik Armandu Guzeppi Adam, sacerdot, ha l-martirju f’La Rochelle (Franza) fl-   1794.

 10. Beatu Alfons Lopez-Lopez, sacerdot, ha l-martirju fi Spanja fl-1936.

 11. Beatu Mikiel Ramon Salvador, religjuz, ha l-martirju fi Spanja fl-1936.

 12. Beatu Modest Vegas-Vegas, sacredot, ha l-martirju fi Spanja fl-1936.

 13. Beatu Dijunisju Vincenz Ramos, sacerdot, ha l-martirju fi Spanja fl-1936.

 14. Beatu Frangisk Ramon Jativa, religjuz, ha l-martirju fi Spanja fl-1936.

 15. Beatu Pietru Rivera-Rivera, sacerdot, ha l-martirju fi Spanja fl-1936.

 16. San Massimiljan Marija Kolbe, sacerdot pollakk, ha l-martirju fil-Kamp ta’ Auschwitz fl-1941.

 17. Beatu Anton Bajaoski, sacerdot pollakk, ha l-martirju fl-1942.

 18. Beatu Piju Bartosik, sacerdot pollakk, ha l-martirju fl-1942.

 19. Beatu Innocenz Guz, sacerdot pollakk, ha l-martirju fl-1942.

 20. Beatu Akille Puchala, sacerdot pollakk, ha l-martirju fl-1942.

 21. Beatu Ermannu Stephen, sacerdot pollakk, ha l-martirju fl-1942.

 22. Beatu Tmotju Trajanwski, religjuz pollakk, ha l-martirju fl-1942.

 23. Beatu Bonifacju Zukowski, religjuz pollakk, ha l-martirju fl-1942.


Din il-lista ngabret minn Kan. Joseph Grech Cremona u dehret fil-Habbâr ta’ Sant’Antnin. L-ewwel parti fil-harga nru 7 – Gunju 2002 u t-tieni parti fil-harga nru 8 – Ottubru 2002


L-Ordni Frangiskan jiccelebra

s-solennitajiet,

il-festi, u

t-tifkiriet

ta' kull qaddis skond id-data

tal-Kalendarju Liturgiku Frangiskan.

 

Dawk kollha

li ma ssirilhomx tifkira proprja jigu mfakkar kollha flimkien nhar

d-29 ta' Novembru

ta' kull sena

meta ssir

it-tifkira

tal-Qaddisin Kollha

ta' l-Ordni  Frangiskan.

 

Qaddisin kollha

ta' l-Ordni Frangiskan.

Itlobu ghalina.