Qaddisin Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|►►


Qaddisin Frangiskani

matul Marzu24 ta’ Marzu

SANTA ANJEZE MINN PRAGA

(1205-c.1280)


Anjeze twieldet fi Praga, qrib is-sena 1205, bint premislaus, sultan tal-Boemia.  Hija cahdet zwieg imperjali u fis-sena 1236 dahlet fil-monasteru tas-Sorijiet Klarissi li kienet waqqfet hi stess u mexxietu ghal bosta snin.  Kienet habiba tal-qalb ta' Santa Klara u minghandha rceviet diversi ittri dwar il-perfezzjoni serafika.  Mietet bejn is-sena 1280-83. 

 


24 ta’ Marzu

BEATU DIEGU GUZEPP MINN CADEZ

(1743-18O1)


Diegu Guzepp Lopez Caamano, mghammed Guzepp Frangisk twieled minn Cadez, fi Spanja fis-sena 1743 u ghamel il-professjoni religjuz fi hdan l-Ordni Frangiskan Kapuccin fis-sena 1759. Wara li gie ordnat Sacerdot inghata kollu hegga jxandar il-Kelma ta' Alla ma Spanja kollha.  Ghal hegga li kellu kien imlaqqam "San Pawl it-Tieni".  Kellu mhabba specjali lejn is-Salib u l-Passjoni ta' Kristu.  U irnexxilu jghaqqad flimkien b'armonija il-hajja attiva ma' dik komtemplattiva.  Miet fis-sena 1801.

 


Taghrif migbur minn Fr Thomas Calleja OFMConv.


Beatu

Diegu Guzepp minn Cadez

 

 

 

 

 

 

 

 

z