Qaddisin Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|►►


Qaddisin Frangiskani

matul Dicembru2 ta’ Dicembru

BEATU RAFEL CHYLINSKI

(1694-1741)


Melkjor Chylinski, kif kien jismu l-beatu qabel dahal patri, twieled Poznan, il-Polonja, fit-8 ta’ Jannar 1694 minn genituri nobbli.  Fl-1715, wara tliet snin fl-ezerctu, iz-zaghzugh talab li jidhol mal-Frangiskani Konventwali.   Dawn laqghuh fl-Ordni ta’ San Frangisk u biddlulu ismu ghal Fra Rafel.  Meta sar saherdot huwa ntefa’ fil-ministeru tal-predikazzjoni, tal-pastorali u tal-karità. Bniedem ta’ cahda u spiritwalità qawwija, Rafel ma tmezmiúx idur hu stess bl-impestati tal-lazzarett.  Miet b’fama ta’ qaddis nhar it-2 ta’ Dicembru 1741 milqut mill-ghajja u l-mard.  Il-Papa Gann-Pawl II kitbu mal-beati fil-belt ta’ Krakovja fid-9 ta’ Gunju 1991.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


Beatu Rafel Chylinski

1694-1741