Spiritwalita' u Attwalita' Frangiskana - werrej

Spiritwalita' Frangiskana


L-Ghanja tal-Hlejjaq

It-Talba tal-“Missierna”

 Kummentarju ta' San Frangisk Anton Fasani


Hsibijiet mill-Kitbiet ta' Sant'Antnin

Il-Kelma ta' Alla     l-Omm ta' Alla

Il-Foqra     L-Indiema

Il-Qaddisin      Is-Sabar

It-Tjieba      l-Umilta'


Talb ta' Sant'Antnin

Lit-Trinita' Qaddisa     Lil Alla Missier

Lil Iben ta' Alla     Lill-Ispirtu s-Santu

Lill-Imqaddsa Vergni Marija


Attwalita' Frangiskana u Spiritu ta' Paci


Dekalogu tal-Paci

  Laqgha ta' Talb ghal Paci - Assisi 24.1.2002

Il-Paci Fostna - Pastorali tar-Randan 2003

Djalogu Ekumeniku u Interreligjuz

Metodologija Frangiskana ghall-Paci

 

Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalità|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|

F'din

il-parti hawn

Gabra ta' riflessjonijiet

u kummenti spiritwali,

talb,

artikli, taghrif, messaggi b'rabta ma' San Frangisk u ma'

l-Ispirtu

ta' Paci.

 

TAW

 

Dekalogu

tal-Paci