L-Ordni Frangiskan f'Malta

 


werrej


L-Ordni Frangiskan - Dahla

Patrijiet Frangiskani f'Malta - direttorju

Sorijiet Fangiskani f'Malta - direttorju

Frangiskan Konventwali (OFMConv) - storja

Frangiskan Minuri (OFM) - storja

Frangiskan Kapuccini (OFMCap) - storja

Sorijiet Klarissi - storja

Sorijiet Frangiskani Missjunari ta' Marija - storja

Sorijiet Frangiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgha ta’ Marija - storja

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù - storja

Il-Familja Zghira Frangiskana - storja

Regola ta' l-Ordni Frangiskan Sekulari - regola

Frangiskani Maltin - profili

Isqfijiet Frangiskani f'Malta (1272-1420) - profili

Patrijiet Frangiskani Maltin - aktar profili

Missjunarji Frangiskani Maltin - profili

Madre Margerita De Brincat - profil

Il-Kunvent tal-Kappuccini tal-Kalkara - storja

Il-Frangiskani fi Zmien il-Francizi - storja

Patri Bonaventura Sciberras OFMConv -profil

Patri Felic Sammut OFMConv - profil

Fra Baskal minn Ghawdex - storja

Il-Frangiskani fid-Dinja tal-Komunikazzjoni - taghrif

Ittra tal-Papa lill-Ordni Frangiskan Sekulari - dokument

Patri Manwel Ebejer OFMConv - profil

Frangiskani Konventwali 100 Sena Provincja - storja

Frangiskani Konventwali aktar minn 630 sena f'Malta - storja

GIFRA  - Zghazagh Frangiskani - informazzjoni

Frangiskani Konventwali 25 Sena fl-Indja - storja


Dahla|Hajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalità|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|


Assisi 19.4.2003


San

Frangisku sab ruhu

l-mexxej ta' Moviment

Kbir.

L-Ulied ta' dan il-Qaddis

Fqajjar sabu ruhhom f'Malta wkoll.