Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lil San Frangisk ta' Assisi


ta' Gorg Agius.


Lil San Frangisk ta' Assisi

 

Aharbu l-unuri,

l-istima u ghajat,

biex tghixu fil-paci

li d-dinja skartat.

 

Dal-kliem jghallimhulna

Frangisku, il-fqir.

X'hin reha l-unuri

fih kiseb ferh kbir.

 

In-nies lejh skantati

x-hin rawh bil-kurdun,

il-libsa wisq fqira,

riglejh bla zarbun.

 

U jigri f'xemx tahraq

Frangisku gharqan,

imcahhad minn kollox

kemm huwa ferhan!

 

f'idejh il-kuruna,

fi hziemu s-Salib,

u jitlob biex zghazagh

ghal mieghu isib.

 

Warajh grew bil-kotra:

xebbiet, guvintur.

Bdew jghidu: ghal mieghu

f'kunvent jiena mmur.

 

Ghax kien veru Anglu

li jheggeg il-qlub

u jqegh'dhom fil-pjagi

ta' Kristu Mislub.

 

 

Gorg Agius

Malta 2001


Dehret fil-Habbâr ta’ Sant’Antnin, nru 4/2001

Assisi 14.4.2003


 

Poezija

ta'

Gorg Agius