Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lil San Frangisk

tifhir u talba


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv.


Lil San Frangisk

tifhir u talba

 

SAN FRANGISK, kont tassew ghaqli

met'ghas-sejha tal-Mulej,

fis wegibt u qattajt hajtek,

il-gid taghmel mhux ghal xej'

 

Ghax lill-Knisja sahhaht b'hiltek,

u bil-grazzja f'kull mument,

illi kienet twieznek sewwa;

b'hekk kont thossok wisq kuntent!

 

Izda ridt issieheb mieghek,

dawk Uliedek Patrijiet,

jissuktaw dak li bdejt inti,

ghal kemm huma z-zminijiet.

 

U f'kull post mad-dinja kollha,

zgur li ssib il-Frangiskan;

qatt bin-nervi, qatt imdejjaq,

izd'arah dejjem ferhan!

 

SAN FRANGISK, minn gewwa s-sema,

fejn tinsab fost it-tgawdija,

xerred fuqna dik il-PACI,

minna lkoll tant mistennija!

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Ghawdex: 10 ta' April 2003

 


Assisi 14.4.2003

 

Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello OFMConv