Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Gieh lil Missierna San Frangisk


ta' Rahbi l-Gharib.


Gieh lil Missierna San Frangisk

1.

Glorja, glorja,, nghannulu minn qalbna,

lil Frangisk kollu, ghana tal-Faqar.

Nafu f'hajtu kemm garrab u nhaqar

ghal min habbu u miet fuq salib.

 

Int, Missierna, id-dehwa ta' l-Angli.

Kewkba, tlellex bhad-deh'b, kollok dija.

Ej' saffina tal-griehi fid-dmija

li nagaxlek fuq gismek Habib.

 

 

2.

Glorja, glorja, inghajtu ghalenija,

lil min radd 'l ohtna l-mewt sebhha u giehha.

Hi ghannqitu; hu ntelaq f'mistriehha

Hi x-xebh kixfet tal-gisem mislub.

 

Missier hlejju, hallina fuq gismek

harsna nwahhlu, u nahsbu go fina.

Inti bass stajt ix-xebh shih taghtina

ta' Min fdiena u helisna mid-dnub.

 

3.

Glorja, glorja, bla heda nghannulek,

fuq din l-Art, tat-Twemmin blata shiha.

Insehbuha tal-warda mal-fwieha

li titbissem ta' Malta fil-gnien.

 

Ha jasallek, Missier, dan il-lehen:

Hares lejna; isma' t-talb fqajjar taghna.

Qatt titbieghed jew titlaq minn mohhna.

Kun it-tarka u s-sejf sal-helsien.

 

Rahbi l-Gharib

Valletta: 2 ta' Ottubru 1957

 


Mehuda mill-ktieb ta'  Rahbi l-Gharib, Nixxiegha (Damma ta' Poezijiet), ir-Raba' Gabra (1), V.& G Sammut, Birkirkara, 1975,

Assisi 14.4.2003


 

Poezija

ta'

Rahbi

l-Gharib