Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Il-Mewt ta' San Frangisk


ta' Anastasju Cuschieri O.Carm.


Il-Mewt ta' San Frangisk

F'Jum l-4 ta' Ottubru 1226

 

Isa, ghal mieghi: qal l-Anglu lill-Fqajjar

hekk kif messlu spallejh bi kbira hlewwa:

isa, ghal mieghi, fis-saltna tas-sewwa

lili bagh't Alla biex ruhek intajjar.

 

U dak, li minn zghozitu qatt ma thajjar

jorbot qalbu mad-dinja, kollha dnewwa,

fetah ghajnejh u tbissem, u ghal gewwa

l-oghla smewwiet fl-imkien ma' l-Anglu ttajjar.

 

Infetah bieb il-genna u beda l-ghana

ma' kullimkien jixxerred, u b'tant hlewwa,

li l-hlewwa tieghu jifhem biss minn garrab.

 

"Frangisk fqajjar, xejn imkabbar, maghna,

"fil-ferh ta' Sidek, idhol fis hawn gewwa

"il-ferh ghal dejjem, kull deni mwarrab."

 

Anastasju Cuschieri O.Carm.

 


Dehret fil-Habbâr ta’ Sant’Antnin,  Sena XXIII nru 10, Ottubru 1933,p.223 u dehret mill-gdid f'dak nru 4 - Ottubru, 2001

Assisi 15.4.2003


 

Poezija

ta'

Anastasju Cuschieri O.Carm.