Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk


sunett ta' Guzč Muscat Azzopardi


San Frangisk

- sunett -

 

Qieghed narak, o kbir qaddis! Hawn, hdejja,

bhal serh tal-Genna jien inhoss dar bija:

u fuq il-ghar, li tlajt inzur b'riglejja,

donnha mis-sema nizlet fl'art bhal dija...

 

Qieghed narak! Minn Anglu 'msallab gejja...

lehha ta' nar, aktar mix-xemx qawwija:

u hames vlegeg, bhal berqat ghaddejja,

regghu ta' Kristu xerrdu fik id-dmija!

 

Fuq dik il-gholja, id-dinja tidher tahtek:

irfisha, 'mmela: u, mas-Salib imxabbat,

erfa, riglejk, biex izjed tkattar sahhtek.

 

Ghal fejn il-hobza ta kull jum tittallab?

Ghal fejn go xkora tibqa gismek trabbat?

bil-guh, gharwien, jahtieg li tmut imsallab!

 

San Frangisc *

* dan is-sunett qed ingibuh wkoll fil-forma originali tieghu:

 

Kieghed narac, o cbir kaddis! Haűn, hdejja,

bhal serh tal Genna jen inhoss dar bija:

u fuk il ghar, li tlajt inzur b'riglejja,

donnha mis-sema nizlet fl'art bhal dija...

 

Kieghed narac! Minn Anglu 'msallab gejja...

lehha ta' nar, actar mix-xemx kaűűija:

u hames vlegeg, bhal berkat ghaddejja,

regghu ta' Cristu xerrdu fic id-dmija!

 

Fuk dic il gholja, id-dinja tidher tahtec:

irfisha, 'mmela: u, mas-Salib imxabbat,

arfa, riglejc, biex izjed tcattar sahhtec.

 

Ghal-fejn il hobza ta cull-jum tittallab?

Ghal-fejn gio xcora tibka gismec trabbat?

bil guh, gharűien, jahtieg li tmut imsallab!

 

Guze Muscat Azzopardi

Malta: 1911


Dehret l-ewwel darba fil-Habbâr ta’ Sant’Antnin, nru 10 - Ottubru 1911. Dehret mill-gdid fil-forma originali taghha fil-Habbâr ta’ Sant’Antnin, nru 4 - Ottubru 2001, p.35.

Assisi 16.4.2003


 

Sunett

ta'

Guze Muscat Azzopardi