Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Fuq La Verna


sunett ta' Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan


Fuq L'Alvernia

- sunett -

 

Jinfethu qieghed nilmah is-smewwiet,

u minnu b'dija kbira fl-istess hin,

ghal fuq l'Alvernja jinzel kollu skiet,

Gesù, taht xbieha sew ta' Serafin.

 

U x'hin il Fqir t'Assisi kien fil-kwiet,

idejh, riglejh, u sidru minfudin

f'salt wiehed gew dikment b'ghegubijet,

u fuqhom dehru 'l Pjagi Imqaddsin!

 

Mixghul bl-imhabba hawn qed narah jien,

lejn dak Gesù li xbieha tieghu sar,

u b'wiccu fl-art jitolbu sew f'kull zmien.

 

Ghalina, ulied tieghu imsejhin,

biex kif din l-art inhallu ta' l-imrar,

immorru ngawdu lkoll. X'Missier Hanin!

 

Fuk L'Alvernia *

* Dan is-sunett qed ingibuh fil-forma originali tieghu:

 

Jinfethu kighed nilmah is-smeuujet,

u minnhu b'dija cbira fl'istess hin,

ghal fuk l'Alvernia jinzel collhu schiet,

Gesù, taht xbija sen ta' Serafin.

 

U x'hin il Fkir t'Assisi chien fil cuiet,

idejh, riglejh, u sidru minfudin

f'salt uiehed geu dicment b'ghegubijet,

u fighom dehru 'l Piaghi Mkaddzin!

 

Mixghol bl'imhabba haun ked'narah jen,

lejn dac Gesù li xbija tighu sar,

u b'uiccu fl'art jitolbu seu f'cull zmien.

 

Ghalina, ulied tighu imsejcnin,

biex chif din l'art inhallu ta l'imrar,

immorru ngaudu 'lcoll. X'Missier Hanin!

 

 

Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan

Malta: 1912

 


Din il-Poezija Dehret l-ewwel darba fil-Habbâr ta’ Sant’Antnin, Sena 2, nru 9, Settembru 1912, p. 263. Dehret mill-gdid fil-forma originali taghha fil-Habbâr ta’ Sant’Antnin, nru 4 - Ottubru 2001, p.36.

Assisi 16.4.2003


 

Sunett

ta'

Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan