Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 Assisi belt il-Paci


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


Assisi belt il-Paci

 

FRANGISK, Qaddis Missierna,

kulhadd ghadu jsemmik

ghal hajtek, ghal qdusitek,

kulhadd jiftkar fik!

 

Assisi belt fl-Italja,

tissemma kullimkien,

ghax hi marbuta mieghek,

ma tghibx lanqas maz-zmien.

 

BAZILKA l-aktar kbira,

li tixraq lilek shih,

inbniet biex tilqa' gismek

fejn ghadu hemm ghalih.

 

Imhares taht fil-Kripta,

fil-gabra u fls-skiet;

hemmhekk kull min izurek,

ihossu fis-smewwiet!

 

Timtela qalb il-bniedem

bil-paci u bil-ferh;

FRANGISK, kull min izurek,

ihoss f'hajtu kull serh!

 

Dan l' ghandu bzonn il-bniedem,

f'daz-zmien ta' hafna nkwiet;

PACI li minn ASSISI,

mad-dinja kollha dwiet!

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Ghawdex: 29 ta' Mejju 2003

 


Din il-poezija waslet bil-post mill-awtur innifsu

Assisi 17.6.2003


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello OFMConv