Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 San Frangisk


ta' F. S. Caruana


San Frangisk

4 ta' Ottubru 1226

 

Mixhut minn tulu, gheri fuq il-qiegha

ta' hajtu mqaddsa l-ahhar nifs q'ghed jati:

mifuha l-pjagi ghadmu kollu mkisser;

bhal Kristu ghex, bhal Kristu miet: ibati.

 

Bhal Kristu ghex: mibghut mis-Sema bhalu

ha' jnehhi d-dlam: ha jixghel dawl is-Sewwa:

bejn l-ahwa miggildin, ha' jrodd l-imhabba:

ha' jhenni 'l qalb bil-paci fost l-eghdewwa.

 

Bhal Kristu ghex: imhabba kienet hajtu:

lejn il-Hallieq u lejn il-hlieqi wriha.

Bhal Kristu miet: bil-pjaci mbiccer gismu,

mixhut minn tulu, gheri fuq il-qiegha!

 

 

F. S. Caruana

Malta: 1922

 


Dehret f' il-Habbâr ta’ S. Antnin ta' Padova, XII-il sena, no. 10 ,Ottubru, 1922, p.217

Assisi 17.6.2003


Poezija

ta'

F. S. Caruana