Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 San Frangisk t'Assisi

 il-Belt Vittoria, 4 ta' Ottubru, 1993


ta' Anton F. Attard


San Frangisk t'Assisi

Il-Belt Victoria, 4 ta' Ottubru, 1993

 

F'centru helu gewwa beltna

San Frangisk knisja qadima

fejn lil dal-qaddis t'Assisi

taw l-Ghawdxin minn dejjem qima.

 

Gew l-irhieb ta' Fra Frangisku

gewwa Ghawdex fl-ewwel zmien,

ghexu dawn fil-!ok imqaddes

fejn taht l-art kien hemm l-gherien.

 

Wara bnew il-kunvent taghhom,

knisja wkoll, bil-gmiel moghnija,

minn kbarat u ghorrief mizjura,

veru gieh tal-gzira Ghawdxija.

 

lzda llum f'dal-jum t'Ottubru

qed idoqqu ferhanin

mill-kampnar il-qniepen kollha

bhalma ghamlu tul is-snin:

 

Ghax illum il-festa tieghu,

San Frangisk qaddis wisq kbir,

f'kollox ried lil Kristu jixbah,

ghex u miet ta' bniedem fqir.

 

Anton F. Attard

Ghawdex: 4 ta' Ottubru, 1993

 


Derhet f'Anton F. Attard, Festi Titulari f'Ghawdex, Gabra ta' Poeziji Storiko-Folkloristici, Ghawdex 1994, p.51

Assisi 17.6.2003


 

Poezija

ta'

Anton

F. Attard