Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 Il-Mewt ta' San Frangisk


ta' J. Grech Cremona


Il-Mewt ta' San Frangisk

(3 t'Ottubru, 1226)

 

Gheri fuq l-art tinsab biex ittemm hajtek

Mghannaq mal-faqar li dejjem habbejt,

Mill-mewt fil-qrib jien xejn ma tibza' rajtek

Ghax "ohtna l-mewt" int darba kont ghannejt.

 

Mhux il-mard kien li wasslek f'din is-sura

'Ma mhabbtek kbira lejn Ges Mislub

Biss lilu kont taghraf thobb u tadura

Ghalhekk bil-griehi tieghu gejt midrub.

 

Uliedek daru mieghek imbikkija

Ghax imsejknin waslu biex jitilfuk

Ingabru lkoll jitolbu ghalenija

Ta' wlied li huma ghadhom ihobbuk.

 

Imm' int tittajjar lejn il-Belt tal-Genna

Biex tal-Mulej Ges idduq il-benna.

 

J. Grech Cremona

Malta: 8 ta' Ottubru, 1956

 


Dehret f' il-Habbr ta S. Antnin ta' Padova, no. 10, Ottubru 1958, p.158.

Assisi 17.6.2003


 

Poezija

ta'

J. Grech Cremona