Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Alvernja


ta' Gius. Ma. Stivala


Alvernja

 

Alvernja! ...Alvernja! ... ah, xi kbira hlewwa

igarrab kull min fik, imur jiftakar;

ghax tassew jista' bir-ragun jiftahar,

li int "Golgota" ohra sirt tas-sewwa.

 

Ghax fuqek issallab, min kontra d-dnewwa

tant hadem, biex jeqred taghha il-bahar,

ta' hzunija: u mlibbes bl-akbar faqar

int gewwa ghad mixhut rajtu jithlewwa.

 

U minn ghamara ta' kull qerq u hzunija

ghal Frangisku tbiddilt f'Dawl li ma bhalu:

sabiha int sirt aktar minn qawsalla.

 

Rajt 'l Frangisku, "Kristu iehor mtalla,

Riformatur gdid li ghamilu sfalu

biex t'Alla "s-saltna kiseb tal-qdusija!"

 

Gius. Ma. Stivala

Sebbieh - Malta

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena XXIV, no. 10, Ottubru 1934, 226.

Assisi 17.6.2003


 

Poezija

ta'

Gius. Ma. Stivala