Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 Lil Patrijarka San Frangisk ta' Assisi


ta' Gius. Borg Mifsud


Lil Patrijarka San Frangisk t'Assisi

 

Inholl il-lum irrid, ferhan, ilsieni,

Biex lilek, Kbir Qaddis, naghti tifhir,

Izda, x'hin nahseb qaghdt kemrn int kbir,

Lis-Sema, id-dawl jien tlabt, u fis urieni.

 

Urieni in-nar ta' imhabba, meta, ewlieni,

Xghel fil ghall-imniktin, ghall-ghani, ghall-fqir,

Meta, minflok kburija, ghazilt tmaqdir,

U fih ghal Kristu, kont, int thossok hieni

 

Anglu tal-Paci, 'l kelma tieghek semma,

Urinha l'Int missier tasseq hanin.

Niffed go qalbna l'Alla, bhala, 'mramma.

 

Illum li 'd-dinja qieghda tahseb fik,

U maghha lkoll, ninsabu ferhanin,

0 kbir, Missier Serafiku, is-sliem ghalik !...

 

 

Lil Patriarca San Frangisc d'Assisi *

* Dan is-sunett qed ingibuh fil-forma originali tieghu

 

Inholl il-Ium irrid, ferhan, ilsieni,

Biex lilec, Cbir Kaddis, nati tifhir,

Izda, x'hin nahseb kaghdt chemrn int cbir,

Lis-Sema, id-daul jen tlabt, u fis urieni.

 

Urieni in-nar ta imhabba, meta, eulieni,

Xghel fic ghall'imnictin, ghal ghani, ghal fkir,

Meta, minfloc cburija, ghazilt tmakdir,

U fieh ghal Cristu, cont, int thossoc hieni

 

Anglu tal Paci, 'l chelma tighec semma,

Urinha l'Int missier tasseu hanin.

Niffed gio kalbna l'Alla, bhala, 'mramma.

 

Il-lum li 'd-dinja keghda tahseb fic,

U mahha 'l coll, ninsabu ferhanin,

0 cbir, Missier Seraficu, is-sliem ghalic !...

 

Gius. Borg Mifsud

Malta, 1930

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ S.Antnin ta' Padova, Sena XX, no. 10, Ottubru 1930,

Assisi 18.6.2003


 

Poezija

ta'

Gius. Borg Mifsud