Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lil San Frangisk ta' Assisi


 ta' Kan. Nikol Vella Apap


Lil San Frangisk ta' Assisi

 

Ifrah dejjem, belt t’Assisi,

Belt qaddisa, belt ta’ gieh,

Minnek harget kewkba gdida,

Hu Frangisku – qima aghtih.

 

F’nofs il-mixja ta’ zghoritu

Hajtu biddel dlonk mill-qiegh,

Kristu kellmu fir-ruh tieghu,

Nizlet issa l-grazzja fih.

 

Mit-tlellix tad-dinja tnazza’,

Issa deher bhal Kristu fqir,

Il-karizmi tieghu haddan,

Nibbet f’qalbu dan id-dmir.

 

It-triq gdida ta’ Frangisku

Kienet biss ta’ cahda u talb,

Kristu kien l-Imghallem tieghu,

Ghaqqad mieghu mohh u qalb.

 

Ordni gdid Frangisku waqqaf,

Dawn jissejhu l-Ahwa z-Zghar,

Umli u gwejda dehru jhabbru

Dawk uliedu kollha fqar.

 

Il-karizma Frangiskana

Hi maghrufa bl-oghla gieh,

Fiha tigbor lil kull hlejqa

Biex lil Alla tqim qatigh.

 

O Frangisku, missier taghna,

Gieh u qima ta’ kull zmien,

Mhux li kien tal-hajja l-medda

Inqattghuha id f’id, flimkien.

 

Hi qaddisa din ix-xewqa

Illi bik ninghaqdu lkoll,

Biex ghal dejjem b’ferh u hena

mid-dnub Kristu lilna jholl.

 

 

Kan. Nikol Vella Apap

Ghawdex

 


Din il-Poezija gie imwassla lil dan is-site permezz ta' Patri Edmund Teuma OFMConv permezz ta' email nhar 17 ta' Lulju 2003.

Assisi 18.7.2003


 

Poezija

ta'

Kan. Nikol Vella Apap