Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 San Frangisk Ibqa' Harisna!


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


San Frangisk ibqa' harisn

 

Twieled ghani

ghex ta' fqir,

issaporta

it-tmqadir!

 

     Bniedem t'Alla

     ghex ghaliH;

     dejjem fittex

     li jaqdiH.

 

Sieheb mieghu

ftit irgiel;

riedhom jghidu

mhux bla hjiel.

 

     Il-Vangelu:

     taghlim zgur,

     fuqu jimxu

     dan unur!

 

Kibru l-Ahwa,

zdiedu wisq;

hulhadd jigri

lejn Frangisk.

 

     Bzonn ta' Riegla

     ilkoll hassew

     biex hajjithom

     jghixu sew!

 

Ghaddew issa

bosta snin;

l-Ordni ghamel

frott sew bnin.

 

     Int Frangisku

     thalli qatt,

     la 'l Uliedek

     u lil hadd!

 

Biex kif jasal

is-serhan,

zgur li Inti

tkun ferhan.

 

     Mieghek 'l Alla

     ingawduH

     u ghal dejjem

     infahhruH!

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Ghawdex: 12 ta' Lulju 2003

 


Din il-Poezija waslet Assisi bil-posta minghand l-awtur innifsu fid-19 ta' Lulju 2003.

Assisi 19.7.2003


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv