Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 Fuq Qabar Frangisku


ta' Fr Thomas Calleja OFMConv


Fuq Qabar Frangisku

 

Hawn Frangisk, ghaziz, fuq qabrek,

gejt il-lejla shart fis-skiet,

f'dawl inemnem, fjamma tizfen,

mohhi jhewden bil-grajjiet:

 

Dawk bikrija, genn zghoziitek,

kant, xalar... 'mma vojta l-qalb!

Il-hbieb hrabt, tfittixt il-gabra

mohhok medhi biss fit-talb.

 

Meta gheri nzajt minn hwejgek,

ilbist coqqa bhal salib;

il-Vangelu ghext fis-safa,

’l Alla obdejt – l-aqwa habib.

 

F'hajtek gdida gennint zghazagh:

hallew kollox, warajk grew;

inghaqdtu lkoll fl-imhabba,

tfahhru 'l Alla, b’ferh tassew!

 

Meta xxandar mort il-Bxara

Fi bliet qrib, f’ohrajn fil-boghod,

’l-ghonja, 'l-fqar, 'il-kbar u ’c-ckejkna:

taghlim Kristu qawwi w sod.

 

Il-Milied ghextu fi Greccio;

fuq il-Verna l-pjagi doqt;

Bl-Ghanja tieghek minn tal-Hlejjaq,

lill-holqien lejn Alla soqt.

 

Fl-ewwel granet ta' Ottubru

gheri ridt timtedd fil-qiegha

ftaht idejk biex 'l Ohtok tghannaq

ghax tal-mewt waslet is-siegha.

 

Il-fdal tieghek ghadu maghna

ruhek, izda, fis-smewwiet.

Hawn fuq qabrek, ja Frangisku

gejt il-lum nitlob fis-skiet.

 

Irrid bhalek, bla xejn tieghi,

wara Kristu nimxi qrib 

nimxi wrajh bla nhares lura

it-triq kollha bis-salib!

    

Fr Thomas Calleja OFMConv

Assisi: 21 ta' Lulju 2003


Assisi 26.7.2003


Poezija

ta'

Fr Thomas Calleja

OFMConv