Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 Il-Mahfra ta' Assisi


ta' Fr Thomas Calleja OFMConv


Il-Mahfra ta' Assisi

 

X'inhu jigri llum f’Assisi?

X'giebha ’l hawn dil-kotra nies

taht xemx tisreg minn t'Awwissu,

f'rassa bilkemm tiehu nifs!?

 

Gew izuru c-ckejkna knisja

ta’ Marija Sidt Setghana

sabiex b’talbha l-mahfra jsibu

u bil-grazzja r-ruh tistaghna!

 

Fl-elf mitejn u sittax maghhom

San Frangisk kellu vizjoni:

ra 'l Gesù u 'l ommu Marija...

grazzja jaghzel; x’okkazjoni!

 

Frangisk xtaq li kull minn jidhol

hemm soghbien, mill-htijiet niedem,

jaqla' l-mahfra ta' dnubietu

hekk kif jahfer Alla 'l-bniedem.

 

Il-Mulej laqa' xewqitu,

izda b'patt u b'kundizzjoni

li minghand Onorju Tlieta

jitlob dlonk l-approvazzjoni.

 

Kbira kienet l-indulgenza!

Izda l-Papa laqa’ l-kliem:

Jalla l-Mahfra ta' Assisi

fil-qalb il-midneb tnissel sliem!

 

F'dik is-sena ghall-ewwel darba

ghall-kappella l-folla griet,

niedma, u b’soghba, titlob mahfra

minghand Alla tal-htijiet.

 

"Ejjew, nies, kulhadd ghall-Genna!"

Xewqet din Frangisk il-Fqajjar.

Ried li l-bniedem wara mewtu

lejn is-sema 'l fuq jittajjar.

 

Ghalhekk gew in-nies Assisi:

Kulhadd gie f'riglejn Marija

biex jitlobha u jalqa' l-mahfra

u biex tharsu minn kull htija.

 

Fr Thomas Calleja OFMConv

Assisi: 2 ta' Awwisu 2003

Festa tal-Mahfra ta' Assisi


Assisi 3.8.2003


Poezija

ta'

Fr Thomas Calleja

OFMConv