Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk ghani bil-grazzji


mill-Liturgija tas-Sighat


San Frangisk ghani bil-grazzji

(Innu)

 

San Frangisk ghani bil-grazzji

sar l-ezempju tal-gwejdin,

fis-Smewwiet ihum jixxierek

mal-qtajjiet tal-qaddisin.

 

Taht il-ligi ta' l-ispirtu

f'gismu razzan il-kburija;

lilu nnifsu, d-dnub, id-dinja,

rebah fl-aqwa tal-qlubija.

 

F'ghalqa zghira, xejn imkabbra

hawwel dielja - tal-Minuri;

bit-taghlim qaddis ta' mgiebtu

Triq-il-Hajja seta' juri.

 

Ghall-gid kbir li jibqa' ghal dejjem

ghadd sew gibed ta' fqajrin,

u sejhlhom mhux bil-kelma

'mma bl-eghmejjel wisq ghaqlin.

 

Hajtu ddiet b'taghlim mill-aqwa

u bis-sebh ta' h-eghgbijiet:

kull ma ghallem, stqarr u ghamlu,

wassal gnus lejn is-Smewwiet.

 

San Frangisk, 'l uliedek qegh'dhom

fil-palazz tal-Kbir Sultan,

ghal qdusitek, zommhom dejjem

bogh'd min-nasba tax-xitan.

 

Innu ta' l-Ufficcju tal-Qari u Tat-Tieni Ghasar

fil-Festa ta' San Frangisk t'Assisi

4 ta' Ottubru

Awtur mhux maghruf

 


Din il-poezija hija innu Frangiskan  mehud mill-Liturgija tas-Sighat - Proprju Frangiskan,  Malta 1980, pp. 233 u 243. Innota li t-titlu mhux moghti mill-awtur imma  mill-kompilatur ta' dawn il-pagni ta' Poezijiet Frangiskani.

Assisi 10.8.2003


 

Poezija

mill-

Liturgija

tas-Sighat,

Proprju

Frangiskan.

 

Awtur

mhux maghruf